Změny telefonních čísel v září 2002 Titulní strana

Završením postupně prováděných změn telefonních čísel bude 22. září 2002 přečíslování podstatné části telefonní sítě celé ČR.

Dojde jednak ke změně struktury sítě, dnešní UTO (uzlové telefonní obvody) a TTO (tranzitní telefonní obvody) budou zrušeny, tím dojde ke změně směrových čísel (tzv. volaček).

Dále dojde v mnoha případech i ke změně jednotlivých účastnických telefonních čísel.

Dnešní směrová čísla a účastnická čísla se sloučí a vždy budeme volit úplné telefonní číslo, ovšem bez přestupního znaku - úvodní "nuly".

Konkrétní změny v našem regionu

V UTO Liberec zůstane beze změny směrové číslo 48 a většina účastnických čísel.

Nezmění se nová telefonní čísla s provolbou do podniků, z ostatních stanic se (předběžně) změní jen některá čísla začínající 27 a 28.

Např. telefonní číslo Preciosy, závod 03 Minkovice se změní následujícím způsobem:

  místní volání meziměstské mezistátní
nyní 521 xxxx 048 521 xxxx 00420 48 521 xxxx
od 22.9.2002 48 521 xxxx 48 521 xxxx 00420 48 521 xxxx

xxxx představuje konkrétní vnitřní linku (pobočku), příp. 4111 spojovatelku.

Je vidět sjednocení (a prodloužení) telefonního čísla při místním a meziměstském volání.
Číslo při volání ze zahraničí se nezmění.

V UTO Jablonec nad Nisou dojde ke změně směrového čísla - budeme spadat pod Liberec (zatím jen pokud jde o "volačku")
Místo 428 proto budeme mít 48 a pro sjednocení déky čísla se před stávající telefonní čísla doplní číslice 3.
Prakticky místo 428 budeme mít "volačku" 483.

Změněna budou jen některá čísla začínající 372, 373, 76.

Např. telefonní číslo Preciosy Jablonec se změní následujícím způsobem:

  místní volání meziměstské mezistátní
nyní 36 xxxx 0428 36 xxxx 00420 428 36 xxxx
od 22.9.2002 483 36 xxxx 483 36 xxxx 00420 483 36 xxxx

xxxx představuje konkrétní vnitřní linku (pobočku), příp. 5111 spojovatelku.

V Jablonci je tedy změna trochu větší, mění se navíc směrové číslo.
Podobně je vidět sjednocení (a prodloužení) telefonního čísla při místním a meziměstském volání.
Při volání ze zahraničí se mění část čísla, které představuje směrové číslo.

Poslední změna dne  25.04.2004. Titulní strana