Titulní strana

Porovnání analogového, digitálního a IP připojení (linek)

Uvažujete-li, zda se Vám vyplatí pořízení nové telefonní ústředny,
můžete porovnat technické možnosti připojení do veřejné telefonní sítě včetně nákladů.

Stručné shrnutí

Protože je následující článek dost dlouhý, zde je vše podstatné
a pokud Vás nezajímají technické detaily, nemusíte další odstavce číst.
Uvádím standardní ceny O2, alternativní operátoři s nimi občas zamíchají, ale nijak zásadně:


Podrobné porovnání a rozbor

V případě analogových a ISDN linek uvádím standardní ceny společnosti O2,
u IP telefonie výborné ceny sítě Odorik, kterou používáme my i někteří naši zákazníci.

Ceny porovnávám na dvou příkladech:

Malá firma v tomto případě může snadno přejít na digitální linku ISDN,
telefonní čísla si snadno převede na ISDN typu A, která může mít až 8 čísel a přenese 2 hovory najednou.
Větší firma, která potřebuje přenášet více než dva telefonáty souběžně, má přechod na ISDN složitější.
Je nutné domluvit individuální řešení pro zachování používaných telefonních čísel.
V tabulce je započtena cena 1x ISDNA + 2x ISDN2D s provolbou 100 telefonních čísel.
Přechod na IP telefonii (aneb VoIP - Voice Over IP, hlas přes internet protokol) je bez problému.

Na konci této stránky uvádím, proč stačí menší počet ISDN kanálů než analogových linek.

V následující tabulce je vidět, proč dnes analogové linky nemají smysl
a najdete v ní podrobné porovnání rozdílů.

Nezbytná investice do nové telefonní ústředny se Vám obvykle rychle vrátí,
individuální kalkulaci pro Vás můžeme připravit.

Cenu volání přes analogové a digitální linky může u středních a větších zákazníků snížit GSM brána (brány),
IP telefonie ale vychází výhodněji a na rozdíl od GSM bran nepřináší komplikace.

Nasazení IP telefonie vyžaduje stabilní a spolehlivé připojení k internetu.
Pokud nebudete mít samostatné internetové připojení (např. VDSL) jen pro telefonování,
je nezbytné nastavit QoS (Quality Of Services).
Tím se zajistí přednostní přenos hlasových paketů před běžným datovým provozem (internet, web),
aby nedocházelo k přerušování přenosu hlasu.

Ceny v následujíci tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.analogové linky
digitální ISDN
IP telefonie
zákazník
menší
střední
menší střední
menší střední
měsíční paušál
1485
3960
595
2184
0
0
200 / 1000 minut na pevnou 198
990
198
990
81
405
200 / 1000 minut na mobil 798
3990
798
3990
98
488
celkem bez DPH
2481
8940
1591
7164
179
893
úspora


36%
20%
93%
90%
měsíční paušál za přípojku
495
595
0
přepočteno na jeden přenesený hovor
495
297.50
0
počet telefonních čísel
1
typ A: 4, max. 8
typ D: neomezeně
neomezeně
počet tel. hovorů na jedno tel. číslo
1
typ A: 2
typ D: lze sloučit
neomezeně
portace všech používaných tel. čísel

jen na typ A
ano
zobrazení tel. čísla volajícího
za příplatek
ano
ano
zobrazní správného čísla volanému *1
--- zobrazuje linku
ano
obvykle
ano
přímá provolba na pracoviště
--- jen DISA *2
ano
ano
informace o ceně hovoru AoC
za příplatek
ano
---
přesné výpisy hovorů (např. pro hotely)
za příplatek
ano
ano
přepojení/přesměrování hovorů na mobil
--- ne v ústředně
ano
ano

Výhody IP telefonní ústředny proti IP telefonům, příp. virtuální ústředně (např. Centrex):

Výše uvedené výhody platí pro hybridní IP ústředny Panasonic,
ke kterým je na rozdíl od běžných IP ústředen možné připojit i analogové a systémové digitální telefony.
Ústředny navíc podporují připojení do veřejné telefonní sítě libovolnou technologií.

Výhoda skupin (svazků) telefonních linek a ISDN proti samostatným linkám

Digitální linka ISDN 2 je rozšířeným příkladem svazku dvou telefonních linek,
výhodnější cenově i provozně:

Vlivem nahodilosti telefonního provozu (někdy Vám půl dne telefon nezazvoní, poté se sejdou
tři hovory najednou) přenese telefonní linka provozní zatížení přibližně 0,01 Erl při ztrátách 5%.
Ztráty v tomto případě znamenají, že se 5% volajících nedovolá (uslyší obsazovací tón).
Uvedený údaj platí při průměrné délce hovoru 3 minuty.

Není složité spočítat, že dvě telefonní linky přenesou provozní zatížení 0,02 Erl :-)

Jenže skupina dvou linek (tedy linka ISDN 2) přenese provozní zatížení 0,1 Erlangu při ztrátách 5%,
tedy 5x tolik.

Důvod je jednoduchý:
Pokud máte jednu samostatnou vnější telefonní linku např. na obchodní oddělení a druhou na servis,
dovolá se Vám na obchodní oddělení jen jeden člověk a pokud volá druhý, nedovolá se.
Přes svazek dvou linek se k Vám volající může dovolat přes druhou linku.
Výhodou ISDN je, že každý kanál ISDN linky může přenést hovor pro kterékoliv číslo této linky.

Díky tomu jsou telefonní linky sdružené do svazku mnohem lépe využity.

Analogové telefonní linky je možné do svazku sdružit pomocí tzv. sériové linky.
To znamaná, že je možné několik telefonních linek volat společným telefonním číslem.
V tomto případě ztrácíme výhodu přímého volání na jednotlivá pracoviště (obchod, servis, účtárna, ...).

S ohledem na vyšší cenu za jeden kanál u analogové linky (495 Kč proti 297.50 u ISDN)
i toto řešení patří do minulého století.


   *1 Při volání přes ústřednu do veřejné telefonní sítě přidělí analogová ústředna volajícímu
    jednu z volných telefonních linek (podle priorit, které je možné určit).
    Má-li volaný telefon se zobrazením čísla volajícího, vidí sice jedno z telefonních čísel Vaší firmy,
    ale neví kdo ho přesně volá. Druhý volající pak dostane přidělenu druhou linku, a tak dál.
    Mnohdy se stane, že volajícímu je přidělena volná faxová linka.
    Pokud v tomto případě volaný hovor nepřijme a např. z mobilního telefonu později zavolá zpět,
    dovolá se na fax...
    ISDN linka může přenést správné číslo volajícího (obchod, servis, účtárna, ...)
    při vhodné konfiguraci linek (malá firma s jednou ISDN A, velká s několika ISDN D).
    Používá-li větší firma několik ISDN typu A, správné číslo obvykle není možné zobrazit.
    IP telefonie je při správném nastavení bez problému.
    Telefonní ústředny Panasonic navíc dovolují zobrazené číslo přizpůsobit,
    např. u hovorů ředitele se může zobrazovat číslo asistentky,
    nebo mohou být hovory pro číslo ředitele směrovány přes asistentku.

*2 DISA (Direct Inward System Access), přímý přístup do systému, pseudoprovolba
    Funkce se u nás rozšířila v 90. letech jako náhrada provolby, která nebyla tolik dostupná.
    Dnes nás tento systém spíš obtěžuje:
    - zavoláte do firmy či organizace
    - ozve se uvítací zpráva (někdy jen tón), od tohoto okamžiku již za hovor platíte
    - zadáte číslo volaného (nebo kód, např. 2 pro přepojení na servisní oddělení)
    - a čekáte, zda se Vám volaný vůbec ozve
    - pokud se volaný neohlásí, často se Vám ani neozve nikdo jiný, ale za hovor jste již zaplatili

    Mnoho telefonů ani neumožní uložení takto volaného čísla do paměti,
    po volbě telefonního čísla (standardních 9 číslic) je nutné vyčkat na přihlášení systému
    a pak teprve je možné zadat číslo (někdy až po skončení hlasové výzvy)...

    Obdobou systému DISA jsou "uvítací" hlasové nabídky, kterými nás obvykle častují telekomunikační
    operátoři. V těchto případech obvykle na bezplatných telefonních číslech 800 xxx xxx,
    takže nás připraví jen o čas a ne přímo o peníze...

*3 Typy ISDN přípojek
Pro malé firmy, kterým stačí max. 8 telefonních čísel a přenos dvou souběžných telefonních hovorů
vyhoví ISDN přípojka typu A s MSN (Multiple Subscribe Number - vícenásobné telefonní číslo.

Pokud firmě nestačí jedna ISDN přípojka, je nutné zvolit jejich konfiguraci.
Společnost O2, stejně jako alternativní operátoři, nabízí přípojky ISDN několika typů.
Smutné je, že obchodní zástupci společnosti Telefónica O2 v těchto případech
(pro větší společnosti, kterým jedna ISDN přípojka nestačí)
často nabízí několik ISDN přípojek typu A.

Tento typ ISDN přípojek má jednu zásadní výhodu: pokud se mění telefonní linky z běžných analogových
na ISDN, je to možné provést bez změny telefonních čísel.
ISDN přípojka typu A má obvykle 4 telefonní čísla, která jsou v ceně základního měsíčního paušálu 595 Kč
(i když přenese jen dva hovory). V případě potřeby je možné počet telefonních čísel rozšířit až na 8,
přitom za 5. až 8. číslo se k měsíčnímu paušálu připlácí po 18 Kč.

Druhou, také podstatnou výhodou, je dostupnost služby Internet ADSL (nikoliv VDSL)
přes jednu telefonní linku.

Tím výhody ISDN typu A končí.

Problém je způsoben tím, že při přidání ISDN typu A má další přípojka vždy jiná telefonní čísla.
Pak vznikají typické komplikace, kdy z firmy nebo do firmy probíhají dva telefonáty
a v tu chvíli zavolá třetí zákazník.
Pokud oba hovory procházejí přes první ISDN (jsou na ni zveřejňovaná telefonní čísla do firmy)
a zákazník zavolá na jedno z čísel této ISDN, nedovolá se (ozve se mu obsazovací tón, jako by volaný
hovořil). Veřejná telefonní ústředna totiž automaticky nepřesměruje hovor na volnou ISDN přípojku.

V případě odchozích hovorů z firmy do veřejné telefonní sítě také vzniká problém, ale menší.
Pobočková telefonní ústředna bývá nastavena tak, že pro spojení hovoru použije kteroukoliv volnou linku.
Ani v tomto případě není situace ideální, volanému se zobrazí jiné telefonní číslo (z druhé ISDN přípojky),
případně nemusí být na jiné ISDN dostupné doplňkové funkce, jako je potlačení zobrazení čísla volajícího.

ISDN typu C má speciální využití např. pro call centra, pro běžné nasazení je vhodná ISDN typu D.

Její zásadní výhodou je funkce sériové linky, to znamená že hovor pro volaného (kterékoliv používané číslo)
je spojen přes libovolnou ISDN přípojku. Na každé telefonní číslo (ať už spojovatelku, obchodní oddělení,
technickou podporu) proto může volat najednou několik volajících.
Přípojek typu D může být libovolný počet od jedné, při větším počtu (zhruba přes 10) se obvykle volí
přípojka typu E, což přípojka ISDN 30 s obdobnými funkcemi, která přenese najednou až 30 hovorů.
Přípojka typu D zároveň umožňuje funkci provolby (větší počet telefonních čísel ve skupině, například 10,
násobky desítek, stovek či tisíců telefonních čísel).

Problémem ISDN typu D je, že může mít jen souvislé bloky telefonních čísel (desítky, stovky, tisíce, ...)
a není možné k nim přidat telefonní čísla původních samostatných telefonních linek (či ISDN A).

Proto je také rozhodnutí o přechodu na ISDN D vždy dost složité a většina zákazníků volí postupný přechod.
Mimo ISDN D se ponechá se v provozu jedna ISDN typu A, která umožňuje zachování až 8 známých
telefonních čísel.
Obvykle se nechá několik měsíců až let zapojená do telefonní ústředny a zákazníci se na tato čísla normálně
dovolají (nejvýš dva najednou). Odchozí hovory do veřejné telefonní sítě jsou již vedeny přen novou ISDN
typu D.
Druhý krok obvykle představuje odpojení této linky z provozu
a na lince se aktivuje hlasová zpráva s informací o nových telefonních číslech s provolbou na ISDN D,
např. "Společnost ABCD má novou telefonní ústřednu s provolbou.
Volejte prosím telefonní číslo 483 333 a interní telefonní číslo, např. 483 333 111 pro spojovatelku".
Tato hláska zajistí korektní informování volajících, aniž by museli zjišťovat nové telefonní číslo.

Kdyby hlasové zprávy neuměla přehrávat telefonní ústředna, je možné objednat bezplatnou službu
MEMOBOX, virtuální telefonní záznamník.
Po několika měsících je obvykle možné ISDN typu A změnit na typ D pro zvýšení kapacity provolby.


Miloš Svoboda - FONSERVIS
www.fonservis.cz
telefon 483 333 111
Jablonec nad Nisou

Titulní strana

Aktualizováno dne 23.08.2015