KX-TD 1232Možnosti rozšíření telefonní ústředny Panasonic Titulní strana

Výroba telefonních ústředen Panasonic řady KX-TD816 a KX-TD1232
probíhala v letech 1994 až 2005.

Výroba je ukončena, na objednávku je možné dodat některé rozšiřující díly
a digitální telefony.

Často vyžadovanou funkcí telefonních ústředen je provolba.
Např. číslem 483 365 111 se v Jablonci dovoláme na ústřednu v Preciose, ale je možné přímo vytočit 483 365 a číslo příslušné vnitřní linky).

Tyto funkce byly dříve dostupné pouze u telefonních ústředen větší kapacity, pokud neuvažujeme náhradní řešení systémem DISA. Ten je ovšem méně spolehlivý, složitější na obsluhu a navíc obvykle vyžaduje použití telefonů s tónovou volbou. V případě zájmu však může pracovat i na ústřednách Panasonic řady KX-TD.
Volající účastník musí při využití DISA počkat na ohlášení telefonní ústředny - předem namluvená zpráva ho požádá o volbu čísla pobočky. Pokud nezná vnitřní číslo nebo nemá telefon s tónovou volbou musí vyčkat na přihlášení spojovatelky, která ho normálně přepojí. Po celou tuto dobu mu telekomunikační operátor účtuje impulsy jako by hovořil.

Zásadní změnu přináší standard Euro ISDN (Integrated Service Digital Network - digitální síť s integrovanými službami). Tyto funkce jsou již v Jablonci nad Nisou a Liberci dostupné. Ceny za zřízení i provoz ISDN linek (po přepočtu na jeden hovorový kanál) jsou dnes nižší než u analogových linek.
Podmínkou pro využití těchto služeb jsou nové ISDN telefonní linky z digitální ústředny a doplnění příslušné rozšiřující karty do telefonní ústředny - s výjimkou ústředny KX-TD612, která je naopak vybavena standardně jen ISDN porty.

Pro ústředny Panasonic se v současnosti dodávají tyto desky:

KX-TD 280 2 BRI (EuroISDN2) 4 B (hovorové) kanály
KX-TD 286 6 BRI (EuroISDN2) 12 B (hovorových) kanálů
KX-TD 290 1 PRI (EuroISDN30) 30 B (hovorových) kanálů

Mezi funkce poskytované ústřednami ISDN patří například:
- provolba
- identifikace volajícího - již při vyzvánění telefonu se na displeji zobrazí číslo telefonu, který nás volá (případně jméno volajícího účastníka či organizace)
- připojení ISDN karty či ISDN modemu do počítače (rychlost přenosu až 128 kB / s na jedné základní přípojce)
- informace o poplatku - na displeji telefonu se zobrazuje cena právě probíhajícího hovoru a tyto údaje je možné využít i při výpisech na tiskárnu či do počítače- tato funkce je dostupná i na dnešních analogových linkách, ale vyžaduje samostatné přijímače tarifních impulsů ke každé státní lince
- Příklad informace o poplatku na výpisu z tiskárny (pro tento výpis není nutný žádný program):
10/14/96 08:40AM 16 03 844222124 00:00'48 00006.75Kc
- Výpis stavu počitadel telefonní ústředny (pro tento výpis není nutný žádný program):
Ext. 12 : 00014.00Kc Ext. 13 : 00302.00Kc Ext. 15 : 00004.00Kc

Další možnosti rozšíření telefonní ústředny Panasonic:Dveřní hláska KX-T30865
- hlasité dveřní telefony a relé pro otevírání dveří

- modem pro dálkovou konfiguraci telefonní ústředny (u KX-TD 816 vychází drahý) - obvykle se programuje připojeným počítačem, ale při požadavku na operativní změny konfigurace ústředny, jako je např. změna oprávnění vnitřních linek můžeme provádět tyto úpravy i na dálku ze servisního centra přes modem
- podpora pro připojení hlasové pošty (Voice Mail) - nejlépe originální Panasonic, ale lze použít i jiné. Všechny mohou pracovat i jako elektronická spojovatelka.

Další rozšíření

Na trhu je dostupný také systém buňkových bezšňůrových telefonů.
Maximální kapacita je 12 základnových stanic (karty se dodávají pro 2 nebo 6 BS) a 16 / 64 přenosných sluchátek (u KX-TD816 a KX-TD1232).

Jaké jsou rozdíly mezi těmito přístroji a běžnými bezšňůrovými telefony ?
Hlavní nevýhodou všech homologovaných bezšňůrových telefonů je malý dosah. Ve volném prostoru dosahuje až 300 m, ale uvnitř budov je obvyklý dosah přibližně 50m, v železobetonových budovách někdy jen 30 m.

Uvedený dosah obvykle nepokryje areál většho podniku. Tyto telefony proto obvykle nesplňují představy pracovníků, kteří potřebují být neustále ve spojení. Nedoporučujeme používání nehomologovaných telefonů s větším dosahem, protože hrozí jejich zaměření a následné problémy s Českým telekomunikačním úřadem.

V některých případech se tento problém řeší různými pagery (tzv. pípátky), ale jejich význam je omezený.

Další variantou je použití mobilních telefonů GSM - pro použití uvnitř areálu je to však značný luxus (placení měsíčních paušálních poplatků, a hlavně výška tarifu při volání na mobilní telefony (kolem 6 Kč za 1 minutu hovoru).

Zmíněné nové typy telefonních přístrojů však fungují obdobně jako běžné mobilní telefony ovšem v malém měřítku a bez placení telefonních tarifů.Síť mobilních telefonů se skládá z velkého množství buněk (vysílačů) s dosahem několik km v jednotlivých městech (Liberec, Jablonec, Turnov ...), ve větších městech je jich několik.V centrálním registru mobilních telefonů se průběžně ukládá informace o tom, u kterého základnového vysílače se nachází konkrétní účastník se svým telefonem. Při volání na mobilní telefon pak volající nemusí vědět, je li volaný v Praze, Brně nebo Jablonci a volaného sežene stále pod stejným telefonním číslem.

Obdobně u tohoto systému se rozmístí několik (podle kapacity telefonní ústředny 1 - 12) základních jednotek bezšňůrových telefonů v různých objektech příp. podlažích. Ty ve spojení s telefonní ústřednou průběžně sledují u které základnové jednotky se nachází každý účastník. Účastníků s bezšňůrovými telefony může být několikanásobně víc, než základnových jednotek (16 / 64).
Rozmístěním většího počtu základen se tak výrazně zvětší dosah bezšňůrových telefonů (jinak je srovnatelný s běžnými typy). Telefon je pak použitelný v blízkosti kterékoliv základnové stanice a hlavně se na bezšňůrový telefon volá stále stejným číslem bezplatně (při místních hovorech v areálu v rámci vlastní telefonní ústředny).

Další výhodou jsou některé speciální funkce těchto telefonů, ovládají se totiž obdobně jako systémové (digitální) telefony. Prakticky je možné např. využít několik programovatelných tlačítek na telefonu, které umožňují mj. dohled ředitel-sekretářka jako u telefonních sekretářských souprav, rychlé přepojování nebo dohled nad vyhrazenou státní linkou příslušného pracovníka. Vzhledem k ceně je ale možné používat i libovolná sluchátka standardu DECT GAP (nejen značky Panasonic).

V případě zájmu Vám můžeme předvést namontovanou ústřednu v provozu.

Máte-li zvukovou kartu, slyšíte známou melodii Scotta Joplina The Entertainer. Tuto melodii hrají telefonní ústředny Panasonic KX-T a KX-TD při přepojování hovorů (pokud k ní nepřipojíte CD přehrávač nebo radio). Je také známa v úpravě Marvina Hamlische pro film Sting.

Poslední změna dne  12.11.2006. Titulní strana