KX-TD 1232Popis funkcí ústředen Panasonic KX-TD Titulní strana

Výroba telefonních ústředen Panasonic řady KX-TD816 a KX-TD1232
probíhala v letech 1994 až 2005.

Výroba je ukončena, na objednávku je možné dodat některé rozšiřující díly
a digitální telefony.

KX-TD 612 s kapacitou 2 ISDN porty, 8 standardních (analogových) a 4 digitální telefony s možností rozšíření na 3 ISDN přípojky a 1 analogovou státní linku
KX-TD 816 s kapacitou 4 státní linky, 8 standardních (analogových) a 8 digitálních telefonů s možností rozšíření na 8 linek, nebo až 4 ISDN přípojky, 24 (16) analogových a 8 (16) digitálních telefonů.
KX-TD 1232 s kapacitou 8 státních linek, 16 analogových a 16 digitálních telefonů s možností rozšíření na 12 linek, nebo až 6 ISDN přípojek, 48 (32) analogových a 16 (32) digitálních telefonů.

Další možností rozšíření je propojení dvou telefonních ústředen KX-TD 1232 pomocí speciální karty. Můžeme tak získat digitální ústřednu pro 24 státních linek a 128 telefonů.

Při vhodném naprogramování ústředny se může analogový a digitální telefon chovat jako paralelka, toho se využívá např. pro připojení záznamníku k digitálnímu telefonu.
Je-li zapojen analogový a digitální telefon jako „paralelka“ , pak se na displeji digitálního telefonu zobrazuje číslo, délka, příp. při tarifikaci cena hovoru volaného na kterémkoliv z těchto dvou telefonů.

K telefonní ústředně můžete použít libovolné telefonní přístroje s impulsní či tónovou volbou, bezšňůrové telefony, záznamníky, faxy, modemy, analogové i digitální systémové telefony Panasonic.

Ústředna dovoluje několik úrovní omezení volání. Některým účastníkům můžeme povolit jen vnitřní volání, dalším jen volání v rámci UTO Jablonec, vyšší úroveň oprávnění umožní volat do vybraných UTO (obvykle sousední, např. Liberec, Turnov, Frýdlant). Jiní účastnící mohou mít dovoleno volání v rámci ČR, případně i na Slovensko. Vybraní účastníci mohou být bez omezení.

Není problém všem účastníkům zakázat volání tzv. audiotextových služeb (90x ...... jako Milionář apod.)

Rozlišení denního a nočního provozu (v nočním se nejen mohou hovory přepojovat z jiného místa, ale je možné zadat vyšší úroveň omezení pro zábranu zneužití telefonu např. pomocným personálem).

K telefonní ústředně je možné připojit tiskárnu či počítač pro kontrolu volaných čísel či rozúčtování nákladů za hovorné. Telefon je možné vytočením kódu „zamknout“. Znemožní se tím zneužití vlastního telefonu.

Při doplnění telefonní ústředny o přijímače tarifních impulsů se stává zmíněné rozúčtování velmi přesné, navíc se při volání z digitálního telefonu na displeji zobrazuje orientační cena za probíhající hovor.

Telefonní ústřednu je možné spojit s rozhlasovou ústřednou, pak mohou všichni účastníci (pokud znají příslušné telefonní číslo) hlásit do rozhlasu z libovolného telefonu.

Při přepojování slyší volající účastník melodii. Při vyšších nárocích je možné vnitřní zdroj hudby nahradit např. CD přehrávačem. Dnes není problém (cena pod 1000 Kč) nechat si nahrát vlastní CD s vybranou melodií, příp. doplněnou vhodným mluveným slovem. Druhý vstup telefonní ústředny (jen KX-TD 1232) je možné využít např. k zapojení rozhlasového přijímače. Na systémovém telefonu se nechá zapnout signál z tohoto zdroje. Výhodou je, že se v okamžiku zazvonění telefonu signál odpojí a během telefonátu rozhlasový přijímač neruší.

Ústředna má velmi široký sortiment služeb, mezi ně patří např. možnost objednání hovoru s obsazenou přípojkou, přesměrování volání na vybraný telefon i státní linku, rozlišené vyzvánění, zkrácené volby, „budík“, nasměrování příchozích volání, automatické vytáčení, konferenční hovor a podobně.

Široké možnosti obsluhy hovorů z veřejné telefonní sítě. Hovory může buď přebírat spojovatelka s rozlišením nočního režimu (přepnutí na vrátnici, do bytu ...). V systému je možné nastavit i opožděné vyzvánění (nezvedne-li telefon spojovatelka, hovor se přepojí na jinou pobočku). V případě potřeby mohou státní linky zvonit i na víc poboček najednou. Hovor převezme nebo přepojí pobočka, která vyzvedne první. Přepojování hovorů je rychlé i z běžných telefonů, po přepojení není totiž nutné čekat na přihlášení volaného účastníka. Telefonní ústředna dohlíží na spojení a pokud se účastník nehlásí, hovor je vrácen zpět.Ze systémového telefonu se může přepojit stisknutím jediného tlačítka.

Po doplnění o desku ISDN je možné využívat funkce provolby, identifikaci volajícího (i ve výpisu hovorů), přesnou tarifikaci a pochopitelně využít i funkce přenosu dat.

Máte-li zvukovou kartu, slyšíte známou melodii Scotta Joplina The Entertainer. Tuto melodii hrají telefonní ústředny Panasonic KX-T a KX-TD při přepojování hovorů (pokud k ní nepřipojíte CD přehrávač nebo radio). Je také známa v úpravě Marvina Hamlische pro film Sting.

Poslední změna dne  06.06.2006. Titulní strana