Bleskojistky - přepěťové ochrany Titulní strana

Novinka - přepěťová ochrana, bleskojistka pro ochranu internetu ADSL / VDSL

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem naší firmy považujeme za naprosto nezbytný doplněk každého telekomunikačního zařízení (snad s výjimkou standardních telefonů) vhodnou bleskojistku.

V naší kopcovité a místy i hornaté oblasti v létě bouřky dokáží zničit mnoho zařízení. Jistě jste se setkali např. s poškozenými televizními přijímači (a následnými drahými opravami). Na rozdíl od zmíněných televizorů je telekomunikační zařízení (telefonní ústředna, fax či záznamník) obvykle připojen ke dvěma dlouhým vedením (silový rozvod 230V a telefonní přívod). Tím se nebezpečí poškození zásadním způsobem zvyšuje.

Vysokou bouřkovou činnost na území okresu Jablonec nad Nisou zmiňuje i ČSN 33 4010 v souvislosti s potřebou zvýšené ochrany proti přepětí (v odstavci 3.1.2).

Na každém z těchto vedení se při bouřkách běžně vyskytuje přepětí. To vznikne nejen při přímém zásahu blesku, ale i při zásahu ve vzdálenosti několika set metrů. Nebezpečí také vznikne při zásahu do kabelů a to i ve vzdálenosti několika kilometrů od místa zásahu k připojenému zařízení.

Nebezpečí poškození je pochopitelně nejmenší ve středu města, větší na okraji, ještě větší v obcích či dokonce na samotách a přímo kritické v horách, např. na Bedřichově, ale i v blízkosti silových "transformátorů" a rozvoden. V těchto oblastech je vhodné volit důkladné (a dražší) jištění.

Žádná běžná bleskojistka sice není úplně stoprocentní, ale při vhodné volbě je obvykle možné následky poškození podstatně snížit a tím zlevnit následnou opravu.

Takto může dopadnout nechráněné telekomunikační zařízení po zásahu blesku do stromu ve vzdálenosti asi 25m od rodinného domu.
Jedná se o zařízení v Loučné, mezi Jabloncem a Janovem.
Došlo ke zničení telefonní zásuvky, splitteru, konektoru, NT členu, ADSL routeru a ISDN modemu.

Zničené zařízení mělo hodnotu přes 5 tisíc Kč.

Je dost obtížné si představit, jak by tato zařízení vypadala po přímém zásahu do domu...

telefonní zásuvka telefonní zásuvka splitter konektory NT (Network Terminator pro ISDN)

NT (detail) ADSL router ADSL router (detail) ISDN modem ISDN modem (detail)

Je nutné počítat se stárnutím bleskojistek (vlivem zachycování přepěťových špiček) a je nutné je pravidelně měnit. Interval výměny je v "klidných" oblastech asi 5 let, ale např. v Desné u Souše jsme se setkali se zcela zničenými bleskojistkami již po roce. Po této době bleskojistky již nechrání (neomezují přepětí), protože se nepravidelně zvětšuje zápalné napětí.

Vhodné bleskojistky Vám doporučíme. Ceny se pohybují od 200 Kč za standardní bleskojistky do několika tisíc Kč za kvalitní vícestupňové bleskojistky (cena za ochranu jedné analogové nebo ISDN linky).

Jako kvalitní ochranu pro běžné oblasti na analogové i ISDN linky používáme bleskojistky Alphatel Protiblesk, které sdružují:
- vstupní výkonovou plynem plněnou bleskojistku
- oddělovací prvek
- výstupní velmi rychlou ochranu polovodičovým prvkem trisil s dobou reakce kolem 1 ns (t. j. 0,000 000 001 sekundy)
Bleskojistka je tvořena plošným spojem osazeným zmíněnými prvky.
Plošný spoj je nutné namontovat do vhodného krytu, který zajišťuje nejen mechanické uchycení, ale také uzemnění a hlavně ochranu proti požáru při zahoření od velkého přepětí.
Cena kompletní bleskojistky pro jednu telefonní linku bez montáže vychází na ?bleskojistka ISDN? Kč, ?bleskojistka ISDN? Kč s DPH.

Jako novinku nabízíme přepěťovou ochranu pro ochranu ADSL/VDSL modemů
a tím i připojených počítačů a dalších zařízení (IP kamer, ...).

Klasické bleskojistky zvyšují ztráty ADSL/VDSL signálu, pak může docházet k výpadkům až úplné nefunkčnosti připojení.
Nabízíme proto jednostupňové bleskojistky, kde se vysoká odolnost proti poškození chráněných zařízení
dosahuje speciálními ochrannými trisily, které před zničením při velkém přepětí chrání obyčejné pojistky.

Používáte-li DSL připojení s bondingem, potřebujete dvě bleskojistky (na každý pár vedení jednu).
Ani uvedené bleskojistky nejsou vhodné pro VDSL přípojky s vysokou rychlostí, přes 100 Mbit/s.
Pro tyto situace lze využít například "media konvertor" na optický kabel
a na jeho druhý konec (kabel bohatě stačí např. 0,5m) zapojit druhý media konvertor, do kterého se zapojí počítač (nebo switch a počítače).
Optický kabel přepětí nepřenese, při přepětí se zničí "jen" modem, příp. jeden media konvertor a další zařízení se účinně ochrání.
Jen nesmí být oba konvertory moc blízko sebe a pochopitelně se musí počítat i s rizikem přenosu přepětí přes elektrickou síť.

Nevýhodou je nutnost výměny pojistek po přepětí, výhodou minimální možný vliv na signál ADSL/VDSL.
Pojistky jsou umístěny pod šroubovacím víčkem telefonní zásuvky, takže je výměna snadná.

Bleskojistka sice vypadá, že si ji snadno zapojíte sami, má konektor na vstup i výstup telefonní linky,
ale bez kvalitního uzemnění je naprosto neúčinná.

Uzemnění je vhodné přivést z nejbližší zásuvky 230V (aby se nelišil potenciál chráněného zařízení a bleskojistky),
což vyžadeje odborný zásah do zásuvky.
Doporučujeme Vám proto abyste si zapojení bleskojistky objednali.

Cena: ?bleskojistka xDSL? Kč, ?bleskojistka xDSL? Kč s DPH
zapojení: podle pracnosti, typicky ?hodina? Kč, ?hodina? Kč s DPH + doprava.

To je obvykle méně než standardní cena ADSL / VDSL modemu, ani nemluvě o dalších zařízeních a problémech s tím spojených...

Bleskojistka     Bleskojistka bez víčka

V některých případech je vhodné chránit i silový přívod 230V. Ceny těchto bleskojistek se pohybují od 300 Kč zhruba do 5000 Kč.

U starších telefonních ústředen je třeba zvážit i způsob ochrany sériového výstupu (používaného pro tarifikaci). Vzhledem k citlivosti těchto obvodů bývá vhodnější použít optoelektrický převodník.

Poslední změna dne 16.4.2024. Titulní strana